Möt medeltiden

Tillbaka

Möre under medeltiden

Möre under medeltiden

Möre omfattade under medeltiden nuvarande Kalmar kommun, Torsås kommun, Nybro kommun (frånsett Kråksmåla socken som tillhörde Handbörd) och de östra delarna av Vissefjärda socken i Emmaboda kommun (de västra delarna av Vissefjärda socken-Kåraböket, Algutsboda socken och Långasjö socken tillhörde folklandet Värend). Tidigt delades Möre in i en södra och en norra del.

Möres centrum var staden Kalmar.

Möre betyder det skogbevuxna myrlandet. Det fanns gott om skog och våtmarker i området under medeltiden.