Möt medeltiden

Tillbaka

Adelsmän

Vid kusten och i gränstrakterna fanns det gott om adelsmän. De ägde många gårdar som bönderna brukade. Några av dessa adelsmän tillhörde de ledande personerna i Sverige. Samtliga angivna här är riddare och tilltalas på det sättet som riddare tilltalas, nämligen med Herr, det vill säga Herr Erik, Herr Abraham, Herr Vicke och så vidare.