Möt medeltiden

Tillbaka

Andra städer

Befolkningen i södra Möre har haft mycket kontakter med städer i Blekinge, Lösen/Lyckå samt Avaskär. För bönerna längs Lyckån, i nuvarande Emmaboda kommun, var Lösen/Lyckå en viktig hamn för handel. Mycket av deras varor lastades på båtar och såldes sedan på andra orter. Bönderna i sydöstra möre, i nuvarande Torsås kommun, hade nära kontakter med Avaskär.