Möt medeltiden

Tillbaka

Kalmar Slott

Kalmar Slott

I slutet av 1100-talet skapade kronan starka fästen i många delar av riket, inte minst i gränstrakterna. Två kastaler byggdes i den här regionen, i Kalmar och i Borgholm. Kastalen i Kalmar kan ha byggts under åren 1183-1185 med kung Knut Eriksson som byggherre. Jarlen Birger Brosa såg till att arbetet blev utfört. Kastalen i Borgholm är ungefär samtida. Birger Brosa, kungens närmaste man, kan ha varit den förste fogden på Kalmar slott.

Kalmar slott byggdes ut i slutet på 1200-talet till Nordens förnämsta medeltidsborg. Det var ett mycket påkostat bygge med kung Magnus Ladulås som byggherre. Här skulle man kunna ta emot de förnämsta furstarna i Europa. Härifrån skulle sydöstra Sverige styras. Det var en stark fästning som kunde stoppa de fiender som angrep landet.

På 1200-talet bildas slottslän runt kungens slott i riket. Kungens fogde skulle driva in skatterna i länet. Kalmar slottslän blev ett av de viktigaste länen i riket. Under 1200-talet omfattade det hela det nuvarande Kalmar län plus delar av nuvarande Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län. I början av 1300-talet blev Öland ett eget län under Borgholms slott. Omkring 1360 bildade Tjust, med delar av Östergötland, ett eget län under Stäkeholms slott. Bönderna i Möre kunde ha flera ärenden till slottet. Hit betalade flera bönder sin skatt. Vid vissa tillfällen utgick det extra skatter, när det kom furstebesök eller vid viktiga möten. Ett sådant tillfälle var vid bildandet av Kalmarunionen 1397. Bönderna kunde också bli ålagda dagsverken på slottet. Vid oroliga tider behövdes knektar och soldater. Bönderna fick anmäla sig frivilligt eller så kunde de bli tvångsuttagna till soldat.

Några fogdar på slottet: 1361-1366 innehade greve Henrik av Holstein slottet. Hans fogde 1363-1365 hette Herman van Owen. 1366 övertog kung Albrekt av Mecklenburg slottet och 1375 överlämnades det till Bo Jonsson Grip. Under åren 1366- 1389 var Vicke van Vitzen, den äldre fogde. 1390 överlämnades slottet av Vicke van Vitzen, den yngre till drottning Margareta. 1396-97 placerade hon dansken Anders Jacobsen Lunge som fogde här. 1403-05 var riddaren Abraham Brodersson drottning Margaretas fogde på slottet.