Möt medeltiden

Tillbaka

Tidig medeltid, ca 1000-1200

Möre och Öland låg i gränstrakterna mellan danska och svenska intressen. Danskarna hade mycket att säga till om på Öland under den tidiga medeltiden. Gråborg blev en handelsplats och ett centrum för de danska Knutsgillena Svearna skapade under sen järnålder och tidig medeltid också baser i området. Exempel på detta är kungsgården i Hossmo och Eketorps borg på Öland. Hossmo var en viktig plats för svearna. Här fanns kanske också en handels- och marknadsplats. Tidigt byggdes en kyrka av sten intill kungsgården (1120-talet). Kronan kan ha haft sin ledungshamn, det vill säga platsen för krigsfartygen, vid Boholmarna. Vid Rinkaby, Hossmo socken kanske soldaterna bodde. Längre ned i Ljungbyån anlade man en stenspärr för att försvåra för fiendefartyg. Detta kungliga centrum i Hossmo fungerade till slutet av 1100-talet. Sedan tog kastalen och borgen i Kalmar över.

Tinget för Möre låg under tidig medeltid sannolikt i Tingby, Dörby socken, en mil väster om Kalmar.

Vill du veta mer om Knutsgillet se "Möt medeltiden", samhället, handel.