Möt medeltiden

Tillbaka

Människor i Kalmar stad

Människor i Kalmar stad

På medeltiden var inte städerna så stora. Kalmar med sina 2000 invånare räknades som en stor stad. De flesta som bodde i Kalmar stad kände nog till varandra, de var grannar, vänner, släkt eller handelskompanjoner.

Av stadens invånare var drygt hälften handelsmän eller hantverkare med familjer. De övriga var tjänstefolk, hushållerskor, lärlingar eller köpdrängar. Dessutom fanns ett 50-tal präster, munkar och nunnor. Ett antal personer var anställda av stadens råd såsom skrivare och kontrollanter av varor som synare, vägare och likare. Vid stora fester och marknader kom även tiggarna in till staden.

Under 1200- och 1300-talen var många av stadens invånare från de nordtyska områdena Pommern, Mecklenburg, Holstein och Preussen. De talade plattyska. Ju längre de bodde i staden desto mer kände de sig hemma där.

Vi vet mycket om de personer som bodde i Kalmar. Stadens styrelse, rådet, förde nämligen protokoll och skrev ned allt vad man beslutade i en stor bok. I denna bok, som kallades tänkeboken, står det när någon ny familj flyttade in i staden och var de bosatte sig. Ibland kan man räkna ut hurdana personerna var eller hur de såg ut. I tänkeboken står det hur arv skiftades och vem som skänkte gåvor till kyrkan. Tänkebok betyder "minnesbok". Det var viktigt att komma ihåg vad som beslutades. Tänkeboken skrevs i slutet av 1300-talet på tyska. Under 1400-talet skrev man huvudsakligen på svenska.

Sommaren 1997 kunde man i sommarlovsprogrammet SALVE få möta en del av de personer som bodde i Kalmar 1397. Då fick nutidspojken Nils träffa Christina brödförsäljerska, Aslo remslagare, Rodwy åderlåterska och många andra personer från det medeltida Kalmar.

Nu har du också chansen att få lära känna några av dessa personer. På kartan kan du se var de bodde