Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan

Om kyrkan kan du läsa på flera ställen i faktabasen.

Socknarna bildades tidigt i Möre. De första kyrkorna som byggdes var träkyrkor. Kungsgårdskyrkan i Hossmo uppfördes i sten redan på 1120-talet. I början av 1200-talet byggs det många andra ståtliga kyrkor i sten både längs kusten i Möre och på Öland. Vi kallar dessa kyrkor "försvarskyrkor" eftersom de liknar en borg med höga murar och skyttegluggar. Kyrkorna uppfördes för att kyrkan och kronan ville visa vem som hade makten, att människorna skulle bli imponerade av den fina kyrkan. Kustområdet vid Möre och Öland var viktiga områden i riket vid den här tiden. Följande kyrkor blev "försvarskyrkor": Söderåkra, Torsås, Halltorp, Voxtorp, Hagby, Mortorp, Dörby, Kläckeberga, Förlösa, Ryssby och Åby. Den största landskyrkan var Ljungby kyrka. Det var prostens och biskopens kyrka. Biskopen i Linköping ägde ett flertal gårdar i Ljungby by och Ölvingstorp, Ljungby socken.

Flera av de medeltida kyrkorna i Möre står kvar. Det är en fantastisk möjlighet att gå in i en medeltida kyrka.