Möt medeltiden

Tillbaka

Borgar, befästa gårdar

När adelsmännen fick ett ökat inflytande under 1300-talet valde några att befästa sina gårdar eller bygga borgar. Exempel på sådana borgar i Möre är Påbonäs borg och Kungsborgen (Grisbäck) i Söderåkra socken. På gränsen mellan Möre och Värend finns också en stormannagård, Rostocks holme i Algutsboda socken. Den kan ha tillhört biskopen i Växjö.