Möt medeltiden

Tillbaka

Öland under medeltiden

Öland under medeltiden

Öland bildade sedan 1200-talets senare del ett eget fögderi under Borgholm. Under medeltiden var Öland tidvis ett eget fögderi, tidvis låg det under Kalmar. Öland utgjorde ett eget prosteri, det vill säga de hade en egen prost. Prosteriet tillhörde Linköpings stift. Öland var indelat i 10 härader och ett 30-tal socknar. Socknarna var uppdelade i norra och södra motet. Idag är Öland indelat i två kommuner, Borgholms kommun i norr och Mörbylånga kommun i söder.