Möt medeltiden

Tillbaka

Länder runt Östersjön

Östersjöområdet är ett spännande område under medeltiden. Här har funnits ett flertal länder, furstendömen, handelsstäder och en mäktig korsriddarorden. I det följande ges en kort presentation av de olika områdena. En del länder känner du igen, annat har försvunnit i historiens gömmor.