Möt medeltiden

Tillbaka

Norge

Norge Norge var under medeltiden ett glest befolkat land. Människorna levde på fiske och boskapsskötsel. Hälften av bönderna ägde inte själva sin jord utan hyrde, arrenderade den av kyrkan. Handeln leddes av tyska köpmän som bodde i de få städerna som fanns i landet, bland annat Bergen, Nidaros (Trondheim) och Oslo. Till Bergen kom den fruktade pesten 1349, en pest som drabbade Norge mycket hårt. Norge levde från 1380 till 1814 i union med Danmark, vissa tider också i union med Sverige. Norges skyddshelgon är Olov.