Möt medeltiden

Tillbaka

Sverige

Sverige Sverige var under medeltiden ett glest befolkat land. Något mer än hälften av bönderna ägde själva sina gårdar, de var skattebönder. Som framgår av kartan hade Sverige andra gränser än idag. Bland annat var Finland en del av Sverige. Hansan och tyska köpmän dominerade handeln vid Östersjökusten. 1397 bildades i Kalmar en union mellan de tre nordisk länderna, Danmark, Norge och Sverige. Under lång tid var detta det största riket i Europa. Den heliga Birgitta var en person som påverkade många människor i Sverige och hela Europa under medeltiden.