Möt medeltiden

Tillbaka

Landets indelning

Sverige var under medeltiden indelat i landskap, folkland, härader och socknar. Indelningen underlättade för kronan att ha kontroll över sitt land och för kyrkan att nå ut till alla människor. De flesta människorna bodde på landet, på en gård eller i en by.