Möt medeltiden

Tillbaka

Estland

Estland Större delen av det område som idag kallas Estland tillhörde under medeltiden Livland. I nuvarande Estland bestämde under större delen av medeltiden tyska adelsmän. Den starka korsriddarorden, Tyska Orden, hade en stark krigsmakt och byggde borgar i området. I städerna, Reval och Dorpat, skötte tyska köpmän handeln. Varor kom från det inre av Ryssland och transporterades vidare till Sverige eller norra Tyskland. Bönderna tyngdes av höga skatter och hårt arbete på adelns herrgårdar.