Möt medeltiden

Tillbaka

Tyska furstendömen

Tyska furstendömen Norra Tyskland var centrum för handel och samhällsliv i Östersjöområdet under medeltiden. Där fanns växande städer med köpmän och hantverkare. Dit kom handelsmän med varor från norr och söder. Där hade handelsföretaget Hansan sitt centrum. Området var indelat i mindre furstendömen som alla tillhörde det stora och mäktiga tysk-romerska riket. Furstendömena hade starka ledare som kom att påverka politiken i Östersjöområdet. På följande sidor kan du läsa om tre av de viktigaste furstendömena - Holstein, Pommern och Mecklenburg. Vem har inte hört talas om Erik av Pommern och Albrekt av Mecklenburg, men vem känner till grevarna Johan och Gerhard av Holstein? Under "Livet i staden" får du veta mer om de viktigaste städerna i området.