Möt medeltiden

Tillbaka

Tyska orden

Tyska orden Tyska orden var en mäktig korsriddarorden under 1300-talet och början av 1400-talet. De erövrade stora områden längs Östersjökusten och i Balticum. De blev även ett hot mot de nordiska länderna och innehade Gotland en tid. Riddarna var klädda i en vit klädnad med ett svart kors på.