Möt medeltiden

Tillbaka

Finland

Finland Finland var under hela medeltiden en del av Sverige. Det utgjorde östra delen av riket. Finland erövrades av Sverige i tre korståg under 1100- och 1200-talen. Åbo var Finlands centrum med borg, stad och biskop. Även Viborg, vid gränsen mot Ryssland, var en viktig stad. Nästan alla bönder i Finland ägde själva sin jord, de var fria skattebönder. Kalmarunionen gav landet lugn och ro. Under 1400-talet ökade odlingen och skatterna fördelades mer jämnt. Vid slotten dominerade svenska adelsmän.