Möt medeltiden

Tillbaka

Polen-Litauen

Polen-Litauen Inte bara de nordiska länderna var förenade i en stark union under senmedeltiden. Polen-Litauen var ett väldigt rike som sträckte sig från Östersjökusten ända till Svarta havet. Unionen mellan de två länderna skrevs under 1385 och varade i många hundra år. Riket var en stark militärmakt som bedrev krig mot Tyska orden, ryssar, osmaner, mongoler och krimtatarer. De många krigen gjorde adelsmännen rika och bönderna fattiga. Bönderna fick betala allt högre skatter och drevs in i ett fullständigt beroende av adeln, livegenskap.