Möt medeltiden

Tillbaka

Danmark

Danmark

Danmark var ett av Europas ledande länder under stora delar av medeltiden. Landet hade ett bra läge mellan Nordsjön och Östersjön och kontakter åt olika håll. Adeln hade stor makt i Danmark. Ett fåtal bönder ägde själva sin jord. De flesta hyrde, arrenderade, den av adeln eller kyrkan. Kalmarunionen i slutet av 1300-talet gjorde Danmark stort och mäktigt. Drottning Margareta regerade Danmark, Norge och Sverige med fast hand. Unionen med Sverige varade till 1524 med vissa avbrott under andra halvan av 1400-talet. Unionen med Norge höll ända till 1814. Danmarks skyddshelgon är Knut.