Möt medeltiden

Tillbaka

Stranda under medeltiden

Stranda under medeltiden

Stranda omfattade Ålems och Mönsterås socknar i nuvarande Mönsterås kommun och Döderhults socken i Oskarshamns kommun. (Fliseryds socken tillhörde Handbörd).

Med Stranda avses strandområdet i Handbörds folkland.

Stranda var under sen järnålder en del av Handbörd. Under tidig medeltid blev det ett eget område. Under hela medeltiden var Stranda ett eget folkland.

Stranda tillhörde Kalmar slottslän och stod under fogden på Kalmar slott.

Tingsplatsen kom att placeras i Mönsterås.