Möt medeltiden

Tillbaka

Pata handelsplats

Pata var i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ett stadsliknande samhälle, en handels- och marknadsplats för folket i Stranda. Handelsplatsen anlas under andra halvan av 1400-talet på initiativ av Strömsrums ägare, Sten Sture d.ä. Sten Sture såg en möjlighet att tjäna pengar på handeln i området.

I Pata slog sig ett antal handelsmännen och hantverkare ner. Köpmännen lastade trästavar till tunnor, rep, band, tjära, smör, skinn och fisk på båtarna. Man handlade med Kalmar, Stockholm, Söderköping och Visby i Sverige och med några av de nordtyska städerna. Införseln bestod av salt, tyger, säd, kanske även vin och öl.

Av hantverkarna känner vi till en murmästare, en skräddare och en överskärare som tog hand om tygerna.

Normalt kan det ha bott 75-100 personer i Pata. Vid marknader mångdubblades antalet.

För att ge människorna andlig spis uppfördes ett träkapell i Pata. Kapellet tjänade som gudstjänstlokal framför allt. vid de stora marknaderna. Vid arkeologiska undersökningar i kapellet har man hittat bland annat mynt och kläppen till den viktiga primklockan som användes när prästen läste över brödet och vinet i nattvarden.

Vid Alsteråns mynning fanns två befästningar med vaktsoldater för att försvara handelsplatsen. Två gånger blev det stora sammandrabbningar mellan svenskar och danskar vid Pata. Båda gångerna gick danskarna segrande ur striden. 1506 brände den danske befälhavaren Jens Holgersen Ulfstand ned både Pata och Strömsrum. 1520 stod striden mellan danska trupper ledda av Sören Norrby och en grupp upproriska bönder från trakten.