Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan var den viktigaste byggnaden i socknen. Där samlades man minst en gång i veckan, där träffades man och fick höra de senaste nyheterna. Vid kusten i Stranda hade man råd att uppföra stenkyrkor, såväl i Ålem, Mönsterås som Döderhult socken. Längre in i landet var kyrkorna i regel av trä.

Kapell uppfördes på platser där människor samlades. På handelsplatsen i Pata fanns därför Pata kapell.

Människorna i Stranda mötte säkert de predikarebröder som kom från dominikanerklostret i Kalmar. De vandrade två och två ut på landsbygden för att predika. De var klädda i svarta kåpor och kallas därför också svartbröder. De predikade i kyrkan eller på kyrkbacken, förde med sig nyheter från Kalmar och från den stora världen. De berättade också om nya maträtter, nya kryddor, nya sätt att bruka jorden. Bröderna kunde hjälpa till med att skriva dokument som köpekontrakt och testamenten. När man kom man in till staden Kalmar kanske det var just i dominikanerkonentet som man övernattade. De hade nämligen gästrum.

Kronobäcks kloster och tidigare Oknabäcks hospital var betydelsefulla inte minst för att klosterbröderna tog hand om sjuka människor. Kronobäcks kloster ägde ett 20-tal gårdar i Mönsterås socken.