Möt medeltiden

Tillbaka

Figeholm

Figeholm var en betydelsefull hamnplats under medeltiden. Dit forslade köpmännen från Vimmerby sina varor, varor som sedan skeppades vidare till andra städer runt Östersjön. Köpmännen inhandlade också varor från andra städer. De hade bodar där de kunde lagra sina produkter, innan de forslades tillbaka till Vimmerby. Även en del köpmän från Kalmar, liksom några köpmän från Västervik, hade varubodar och köpdrängar som skötte en viss handel i Figeholm.

Bönderna runt Figeholm hade möjlighet att sälja smör, ost, kött och säd till köpmännen och inhandla en del utländska varor som kom in till Figeholm.