Möt medeltiden

Tillbaka

Studietips och litteratur

Studietips och litteratur

Upplev Strandas medeltid
Hitta din medeltid
Platser att besöka i Stranda
Upplevelsedag
De flesta var bönder
Hur kan vi veta så mycket?
Litteratur

Upplev Strandas medeltid
Hur var det att vara frälsebonde under Israel Birgersson 1350? Hur såg livet på gården ut? Vad levde man av? Vad gjorde barnen på dagarna? Hurdant var förhållandet till herr Israel? När Israels fogde kom? Vad hände 1350 när herr Israel behövde folk till sitt "korståg" mot den ryska staden Novgorod? Följde några med? Samtidigt slog pesten till.

Jämför gärna med livet som skattebonde.

Hur var livet som bonde under Ture Stensson Bielke i början av 1400-talet? Hurdant var förhållandet till den stora staden Kalmar? Hur var det att leva som handelsman eller hantverkare i Kalmar? Hur såg det ut på handelsplatsen i Pata 1490? När skeppen hade kommit och den stora handeln börjat? Hur hade klosterbröderna i Kronobäck det vid samma tid? Hur såg det ut inne i klostret? Vad hände med Laurens Axelsson Tott?

Har du varit medeltidsmänniska i ett tidigare liv? Tänk dig en situation, ta reda på alla fakta du kan och skriv sedan ner din egen medeltidshistoria! Återskapa sedan livet i en praktisk upplevelsedag eller i ett drama på en medeltida plats i närheten av er skola eller ditt hem.

 

Tillbaka

Hitta din medeltid
Stranda är fullt av lämningar från forna tider men alla är inte lätta att upptäcka. På många ställen finns det synliga lämningar från medeltiden. Res tillbaka i historien till dessa platser, kanske bodde dina förfäder just där! Medeltida odlingslandskap finns på många ställen i Stranda men kan vara svåra att se. I skogsbygderna kan man se rester från järnframställning i form av högar med slagg.

Besök din kyrka och ta reda på om någon del är från medeltiden.

 

Tillbaka

Platser att besöka i Stranda:

Tillbaka

Upplevelsedag
Återskapa livet en medeltida dag på en gård, i en borg eller i staden. Medeltida platser finns på många ställen. Prova hantverk och laga medeltida mat. Kalmar läns museum ger tips och idéer på var ni kan vara, vilka praktiska moment som kan genomföras, förberedelser med mera. Museet har också mångårig erfarenhet av att leda historiska upplevelsedagar.

 

Tillbaka

De flesta var bönder
Nästan alla människor var bönder på medeltiden. Trots det finns inget kvar av de många medeltida gårdar som funnits i Stranda. Man har odlat marken och byggt nya hus på de platser där det låg gårdar på medeltiden. Den medeltida åkern finns dock kvar på många håll! Du kan inte se de medeltida husen idag, men du kan ändå tänka dig in i hur det var att vara bondson eller dotter på en gård under 1300-talet.

"Det är slutet av augusti, Bartolomeitid. Du ska för första gången få följa med din far till den stora staden Kalmar där en stor marknad skall hållas. Du har hört talas mycket om staden. Där finns fler människor än du sett i hela ditt liv. En del hus är byggda i tegel eller sten och har flera våningar. Vid stadens torg ligger en stor kyrka.

I gryningen börjar er vandring. Med er har ni hästen Ragg . Ragg bär två korgar som är fulla med torkad fisk, ost och lite smör som ni ska sälja. Du bär en kont av näver på ryggen, i den finns matsäck bestående av bröd, korv och ost. Du känner på din skinnpung som hänger i bältet, i den finns 2 penningar. Pengarna har du tjänat då du gälat sill hos fiskhandlaren i Mönsterås. Det är de första mynt du ägt och du ska få köpa vad du vill på marknaden! Vad händer? Vem möter ni på vägen? Vad handlar du i staden?"

 

Tillbaka

Hur kan vi veta så mycket om medeltiden?
För att få veta hur det var på medeltiden får man läsa i gamla böcker och gräva i jorden.

På många ställen har man haft arkeologiska utgrävningar. Det betyder att man gräver på platser där människor bott eller varit; man kan finna husgrunder, kyrkor, delar till lerkärl, matrester eller båtar. När man försiktigt grävt fram något så ritar man noga av det och beskriver platsen.

Om man gräver på ett ställe där en befäst gård har legat kan man hitta kammar, en skinnsko, muggar och en tärning. Då förstår man att de som bott där har kammat håret, burit skor, druckit och spelat spel.
De flesta husen på medeltiden var byggda i trä, av dem finns nästan ingenting kvar idag. Det fanns inte så många stenhus men några av dem finns fortfarande kvar.

Föremål och byggnader bevaras olika länge beroende på var de finns. Om en träskål från medeltiden lämnas på ett ställe där luft och kanske djur kommer åt den så förstörs den ganska fort. Om skålen däremot hamnat i en brunn eller på en sjöbotten kan den bevaras i många hundra år. Olika material bevaras också olika bra, en klänning i tyg försvinner mycket fortare än en spik av järn.

Det vi gräver fram från medeltiden är bara en liten del av allt som fanns och det är de föremålen som bevaras bäst som vi hittar. Arkeologen som gräver måste hela tiden tänka, - varför hittar jag det här föremålet och vad har det mer funnits här som har försvunnit. Det är detektivarbete att vara arkeolog.

Det finns många metoder för att komma på vilken ålder ett föremål har.

Från medeltiden finns även skrifter, till exempel lagböcker, brev, tänkeböcker och heliga Birgittas uppenbarelser. När man läser skrifterna från medeltiden kan man få reda på vad människorna tyckte om olika saker. Det finns till och med historieböcker som är skrivna redan på medeltiden!

 

Tillbaka

Litteratur
Det medeltida Sverige. Handbörd, Stranda