Möt medeltiden

Tillbaka

Aspeland under medeltiden

Aspeland under medeltiden

Aspeland omfattade under medeltiden i stort sett hela nuvarande Hultsfreds kommun samt större delen av Kristdala socken (socknens norra del tillhörde Sevede)

Aspeland betyder åsboarnas land, människorna som bor på höjdsträckningarna på båda sidor om Emåns dalgång.

Aspeland tillhörde under medeltiden Kalmar slottslän och stod under kontroll av fogden på Kalmar slott.

Tingsplatsen låg i Målilla.