Möt medeltiden

Tillbaka

Borgar och befästa gårdar

Stadsmakten och stormännen visade tidigt intresse för Stranda. Detta kan vi se genom att befästningar byggdes vid Alsteråns utlopp redan på 1200-talet. En befäst gård fanns vid en holme i Lyckefjärden. Gården, kallad Källarholmen, tillhörde antagligen det större Kråkerum.