Möt medeltiden

Tillbaka

Handbörd under medeltiden

Handbörd under medeltiden

Handbörd omfattade under medeltiden nuvarande Högsby kommun plus Fliseryds socken i Mönsterås kommun och Kråksmåla socken i Nybro kommun. Under sen järnålder tillhörde även kustområdet Handbörd. Kustregionen kom under tidig medeltid att avskiljas som ett separat folkland/ härad, Stranda.

Ordet handbörd betyder bärställe för båtar och den vid bärstället belägna tingsplatsen. Det som avses är forsarna i Emån vid Högsby.

Folklandets centrum var Högsby.

Handbörd tillhörde under medeltiden Kalmar slottslän och stod under kontroll av fogden på Kalmar slott.