Möt medeltiden

Tillbaka

Tidig Medeltid, cirka 1000-1200

Öland och Möre låg under sen järnålder och tidig medeltid i gränstrakterna mellan dansk och svensk påverkan. Den stora segelleden gick genom sundet. Danskarna hade stort inflytande på Öland under 1000- och 1100-talen.

Resmo kyrka, som är en av öns störst kyrkor, visar en tydlig dansk byggnadskonst. Kyrkan är uppförd omkring år 1100. Gråborg blev en handelsplats och bas för de danska Knutsgillena (se Öland och Allmänt, handel). Det var en viktig handelsstation, där det uppfördes ett kapell tillägnat det danska nationalhelgonet S:t Knut.

Svearna skapade under sen järnålder och tidig medeltid också stödjepunkter i området. Exempel på detta är kungsgården i Hossmo och Eketorps borg. Den viktigaste handelsplatsen på Öland under tidig medeltid var Köpingsvik. Handelsplatsen fungerade från 900-talet till 1100-talets slut. Platsen omfattade ett ganska stort område med hus, hantverksbostäder, hamn, kyrka med mera Köpings kyrka blev den största sockenkyrkan på Öland. Handeln kontrollerades sannolikt av kungen som hade en kungsgård i området. I slutet av 1100-talet ändras samhället, kastaler anläggs i Kalmar och Borgholm och staden Kalmar med sin djupa hamn tar över handeln.