Möt medeltiden

Tillbaka

Handel och fiske

Handel och fiske

Öningarna fick under medeltiden handla själva med utlandet. Från Borgehamn skeppades ut kalksten, smör, ost, oxar, hästar, skinn och torsk till Danzig och Lübeck. Tillbaka kom bland annat. salt, bräder, humle och tyger. En stor del av handeln gick via Kalmar.

Sikavarp, Bredsättra socken, var en stor handelsplats under medeltiden. Sillfisket hade stor betydelse liksom exporten av kalksten.