Möt medeltiden

Tillbaka

Adelsmän

Flera adelsmän ägde gårdar på Öland. Inte många bodde där dock. Riddaren Vicke van Vitzen, den äldre, hade en huvudgård i Risinge, Mörbylånga socken. Vicke var samtidigt fogde på Kalmar slott.

En annan riddare, Erik Ummereise, hade ett flertal gårdar på mellersta Öland. Lagmannen Nils Turesson Bielke ägde flera gårdar, framför allt på norra Öland, och bodde tidvis på sin befästa gård i Vedborm, strax norr om Löttorp.