Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan

Redan på 1000-talet var kristendomen allmänt utbredd på Öland och små kyrkor byggdes. Alla kyrkor byggdes i trä utom Resmo kyrka som uppfördes i sten omkring år 1100. I Resmo kyrka kan man se ett tydligt danskt inflytande. Vid denna tid var danskarna intresserade av Öland. Kyrkan kan vara byggd som en markering från danskarnas sida.

Från mitten av 1100-talet och 100 år framåt byggdes samtliga sockenkyrkor på Öland och längs kusten i Möre. Alla kyrkor byggdes i sten.

Detta gjorde man från kyrkans, stormännens och kronans sida för att visa vem som hade makten. Öland och Möre var viktiga områden vid den här tiden. Den största kyrkan blev Köpings kyrka, som var kungens egen kyrka. En av dessa försvarskyrkor finns fortfarande kvar, nämligen Källa kyrka på nordöstra Öland.

Förutom kyrkorna byggdes det kapell vid de viktigaste hamnplatserna. Där det samlades mycket folk fanns kyrkan med. De viktigaste kapellen var S:t Britas kapell i Sikavarp, Bredsätra socken och S:t Johannes kapell i Kyrkhamn, Ås socken.

Flera kloster, framför allt Vadstena kloster och Kalmar nunnekloster ägde gårdar på Öland.