Möt medeltiden

Tillbaka

Studietips och litteratur

Studietips och litteratur

Upplev Ölands medeltid
Hitta din medeltid
Platser att besöka på Öland
Upplevelsedag
De flesta var bönder
Hur kan vi veta så mycket?
Litteratur

Upplev Ölands medeltid
Hur var det att leva i en medeltida by på Öland? Hur levde man? Hur bodde man? Hur var det att leva som frälsebonde på mellersta Öland under Erik Ummereise eller klosterbonde under Kalmar nunnekloster eller Vadstena kloster? Vilka relationer fanns till borgen? Behövde man göra dagsverken eller betala skatt? Hur var det när Valdemar Atterdags här drog fram över ön sommaren 1361?

Hur var livet på Borgholms slott under hertiginnan Ingeborgs tid?, den långa fredsperioden vid mitten av 1300-talet. Hur såg det ut på slottet när man firade bröllop eller jul? Vad odlade man i slottets örtagård och vad odlade bönderna på sina åkrar?

Hur levde handelsmän och hantverkare i Kalmar stad? När reste öningarna till staden? Reste de med båt? Vad handlade man i staden?

Har du varit medeltidsmänniska i ett tidigare liv? Tänk dig en situation, ta reda på alla fakta du kan och skriv sedan ner din egen medeltidshistoria! Återskapa sedan livet i en praktisk upplevelsedag eller i ett drama på en medeltida plats i närheten av er skola eller ditt hem.

 

Tillbaka

Hitta din medeltid
Öland är fullt av lämningar från forna tider men alla är inte lätta att upptäcka. På många ställen finns det synliga lämningar från medeltiden. Res tillbaka i historien till dessa platser, kanske bodde dina förfäder just där! Medeltida odlingslandskap finns på många ställen men kan vara svåra att se. På Öland ligger dagens byar, vägar, hamnar, odlingsmarker och betesmarker i många fall på samma ställen som på medeltiden. Det är ovanligt i Sverige. Anledningen till att så mycket bevarats är att Öland varit ganska fattigt från senare delen av medeltiden och framåt. Inga stora städer eller vägar har byggts. På Öland kan du verkligen känna närheten till medeltiden.

Besök din kyrka och ta reda på om någon del är från medeltiden. På Öland finns det medeltida spår i alla kyrkor.

 

Tillbaka

Platser att besöka på Öland:

Tillbaka

Upplevelsedag
Återskapa livet en medeltida dag på en gård, i en borg eller i staden. Medeltida platser finns på många ställen. Prova hantverk och laga medeltida mat. Kalmar läns museum ger tips och idéer på var ni kan vara, vilka praktiska moment som kan genomföras, förberedelser med mera. Museet har också mångårig erfarenhet av att leda historiska upplevelsedagar.

 

Tillbaka

De flesta var bönder
Nästan alla människor var bönder på medeltiden. Trots det finns inget kvar av de många medeltida gårdar som funnits på Öland. Man har odlat marken och byggt nya hus på de platser där det låg gårdar på medeltiden. Den medeltida åkern finns dock kvar på många håll! På Öland låg byarna i rader liksom många byar gör än idag. Du kan inte se de medeltida husen idag, men du kan ändå tänka dig in i hur det var att vara bondson eller dotter på en gård under 1300-talet.

"Du rider fort längs gatan på din lilla ölandshäst. Din far Knut är nere vid sjömarken för att hämta in korna som gått på bete. Du ska hjälpa honom. Du är trött, hela dagen har du plockat sten med dina syskon på åkern där ni ska odla råg. Hästen hittar vägen och du kan vila dina armar. Snart ser du vattnet och korna i strandkanten. Men, där finns något mer! Ett stort skepp avtecknar sig mot horisonten! Du blir genast rädd! Förra hösten blev flera gårdar i grannsocknen satta i brand av sjörövare efter det att de tagit allt av värde. Du rider fort närmre. Du ser att en liten roddbåt har lämnat det större fartyget. Plötsligt hör du din far, han ropar till dig att vända hem och berätta vad du sett! Någon måste rida till slottet! Du sätter av i galopp mot byn! Vad händer sedan? Är det verkligen sjörövare? Finns några soldater på slottet? Skall gården klara sig?"

 

Tillbaka

Hur kan vi veta så mycket om medeltiden?
För att få veta hur det var på medeltiden får man läsa i gamla böcker och gräva i jorden.

På många ställen har man haft arkeologiska utgrävningar. Det betyder att man gräver på platser där människor bott eller varit; man kan finna husgrunder, kyrkor, delar till lerkärl, matrester eller båtar. När man försiktigt grävt fram något så ritar man noga av det och beskriver platsen.

Om man gräver på ett ställe där en befäst gård har legat kan man hitta kammar, en skinnsko, muggar och en tärning. Då förstår man att de som bott där har kammat håret, burit skor, druckit och spelat spel.

De flesta husen på medeltiden var byggda i trä, av dem finns nästan ingenting kvar idag. Det fanns inte så många stenhus men några av dem finns fortfarande kvar.

Föremål och byggnader bevaras olika länge beroende på var de finns. Om en träskål från medeltiden lämnas på ett ställe där luft och kanske djur kommer åt den så förstörs den ganska fort. Om skålen däremot hamnat i en brunn eller på en sjöbotten kan den bevaras i många hundra år. Olika material bevaras också olika bra, en klänning i tyg försvinner mycket fortare än en spik av järn.

Det vi gräver fram från medeltiden är bara en liten del av allt som fanns och det är de föremålen som bevaras bäst som vi hittar. Arkeologen som gräver måste hela tiden tänka, - varför hittar jag det här föremålet och vad har det mer funnits här som har försvunnit. Det är detektivarbete att vara arkeolog. Det finns många metoder för att komma på vilken ålder ett föremål har.

Från medeltiden finns även skrifter, till exempel lagböcker, brev, tänkeböcker och heliga Birgittas uppenbarelser. När man läser skrifterna från medeltiden kan man få reda på vad människorna tyckte om olika saker. Det finns till och med historieböcker som är skrivna redan på medeltiden!

 

Tillbaka

Litteratur
Det medeltida Sverige. Öland
Medeltidsstaden Köpingsvik
Margit Friberg: Hertiginna med Guds nåde