Möt medeltiden

Tillbaka

Borgholms Slott

Borgholms Slott

I slutet av 1100-talet skapade kronan starka fästen i flera delar av riket, inte minst i gränstrakterna. Två kastaler, höga torn, byggdes, i Kalmar och i Borgholm. Kastalen i Borgholm blev mycket kraftig, hela 16,7 meter i diameter.

I slutet av 1200-talet uppfördes en stor borg runt kastalen. Under kung Magnus Ladulås tid gjordes borgen om till en mäktig försvarsanläggning som också hade pampiga utrymmen för att ta emot furstar och kungar. Utanför borgen fanns en förborg med bostäder och verkstäder för hantverkare, stall, fähus med mera.

I slutet av 1300-talet, när det rådde oroliga tider, förstärktes borgen ytterligare.

Borgen har varit med om många anfall och belägringar. Värst var det i samband med unionsstriderna under andra halvan av 1400-talet och början av 1500-talet. Ibland intog danskarna borgen, ibland svenskarna. Ett stort anfall mot borgen gjorde den danske kungen Valdemar Atterdag i juli 1361. Då landsteg han på Öland med en här på 2000 man. Efter en kort belägring, då hela förborgen med hantverksbostäder, stall och fähus brändes ned, intogs Borgholms slott. Valdemar lämnade kvar 500-600 man och drog sedan vidare till Gotland. Striderna 1361 avslutade en lång fredsperiod då borgen innehades av hertiginnan Ingeborg Eriksdotter, gift med hertig Valdemar som dog 1317 i Nyköpings gästabud.

Öland blev i slutet av 1200-talet ett slottslän men underordnat Kalmar slottslän. Från 1315 och hertig Valdemar utgör Borgholm ett eget län. Borgholms slottslän var ett av de mindre i landet. Öningarna betalade skatt till fogden på Borgholms slott och de kunde också få göra dagsverken där.

1525 försvinner Öland som ett eget län då Borgholms slott bränns ned. Ön uppgår då igen i Kalmar slottslän.