Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkor och kloster

Kyrkan var viktig i den medeltida staden. Kyrkan ansvarade för gudstjänster och själavård, men också för sjukvård, ålderdomshem och skolor. Kloster och konvent var betydelsefulla. Där hölls bönegudstjänster och mässor men man hade även politiska sammankomster och gästrum för resande. Präster, munkar och nunnor var högt ansedda personer i staden.