Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan i staden

Kyrkan i staden

I de medeltida städerna fanns flera kyrkor. Oftast höjde sig en stor katedral med höga torn som syntes över alla andra hus i staden. I de flesta städer fanns dessutom flera större eller mindre kyrkor, kloster och konvent. Kyrkobyggnaden var alltid tillägnad ett särskilt helgon och ofta förvarades just det helgonets ben, reliker, i ett särskilt skrin i kyrkan. Helgonets årliga festdag firades med musik och processioner.

I kyrkan firades mässor och dagliga böner. Mässan som hölls en vanlig söndag tog ungefär 40 minuter. Mycket lästes och sjöngs på latin, men om det var en predikan så var den på svenska i Sverige, på danska i Danmark och så vidare. I samband med möten och sammankomster i staden samlades mycket folk i kyrkan för att fira en högtidlig gudstjänst. Det var i kyrkorna i de större städerna som kungen kunde dubba unga adelsmän till riddare.

Kyrkan var mycket viktig för den medeltida människan. Den var en del av livet från det man föddes till man dog. I kyrkan döptes man, där gifte man sig, dit gick man för att fira gudstjänst... Genom den kristna tron fick människorna också en likartad syn på vad som var viktigt i livet.

Kyrkans folk mötte man också i andra livssituationer. Kyrkan stod för fattigvård, sjukvård, skola och rum för resande i staden.