Möt medeltiden

Tillbaka

Stadens försvar

Det var viktigt att försvara och skydda staden. Alla borgare deltog i stadens vaktstyrka som gick runt på gator och gränder varje natt. Dessutom fanns soldater som kungen anställt och som hade till uppgift att försvara staden. I många städer låg en borg där kungens fogde och soldater höll till. Läs om de nattliga stadsvakterna och om de utbildade soldaterna.