Möt medeltiden

Tillbaka

Hospital

Hospital

Strax utanför flera medeltida städer fanns det hospital. I dem vårdade munkar och nunnor spetälskesjuka människor. Eftersom spetälska smittade så låg hospitalen en bit utanför staden. Om de spetälska skulle gå ut från hospitalets område var de tvungna att ha varningsklockor med sig.

De sjukas speciella skyddshelgon var den helige Göran. Många hospital uppkallades därför efter honom.

På 1500-talet kom hospitalen även att bli fattighus och sjukhus för mentalt sjuka. Ordet hospital har levt kvar i svenskan som benämning på sjukhus som vårdar mentalt sjuka.