Möt medeltiden

Tillbaka

Landet runt staden

Kontakten var livlig mellan stad och land. Stadsborna köpte jordbruksvaror, ved och råvaror till hantverken när bönderna kom in till marknaden. Bönderna inhandlade varor av stadens hantverkare liksom främmande varor som tyger, kryddor och salt från handelsmännen. Adelsmännen höll till både i staden och på landet.