Möt medeltiden

Tillbaka

Kyrkan

Kyrkan och den kristna tron spelade en stor roll för medeltidens människor. Präster, munkar, tiggarbröder, pilgrimsfärder och studieresor skapade dessutom kontakter över stora områden. Helgonen gav människorna gemensamma förebilder. Större delen av Europa tillhörde den katolska kyrkan, medan delar av östra Europa, bland annat Ryssland var en del av den ortodoxa kyrkan.