Möt medeltiden

Tillbaka

Studier

Studier

I många medeltida städer fanns det skolor, knutna till kyrkan. Där gick söner till adelsmän, präster och borgare. De flesta studerade till präst. Andra siktade mot arbete inom stadsförvaltningen, till exempel som stadsskrivare. En del studerade bara för att lära sig läsa och skriva. De hade nytta av detta om de skulle bli handelsmän eller hantverkare. Men de som studerade till präster fick gå i flera skolor under många år. Efter sammanlagt tio års studier var man färdig att prästvigas. Ville man studera mera kunde man söka sig till universiteten i Paris, Bologna eller Prag. Många pojkar från de nordiska länderna studerade utomlands för att sedan komma tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter. På 1400-talet grundades universitet på närmare håll, till exempel i Greifswald, Rostock och Leipzig i Tyskland. När det gäller flickor var det endast döttrar till adelsmän och rika borgare som fick lära sig läsa och skriva. Det behövde adelsflickorna kunna när de fick ansvaret för en större gård eller slott och borgarflickorna för att kunna sköta bokföring och räkenskaper. De fick undervisning hemma eller på ett nunnekloster.