Möt medeltiden

Tillbaka

Den katolska kyrkan

Den katolska kyrkan

Kyrkan var en självklar del av det medeltida samhället. Man svarade för själavård, sjukvård, skola, hotell. Man ordnade helgonfester och mässor. Man deltog i politiska möten och skrev dokument. Man hjälpte människor när det gällde arv och testamenten. I större kyrkor och kloster fanns duktiga hantverkare och jordbrukare. Människor kom i kontakt med kyrkan på många olika sätt från dopet till begravningen. Kyrkan var internationell till sin karaktär, den förenade folk och stater. Studieresor, gemensamma utbildningsorter, pilgrimsresor, utbyten mellan kloster och konvent gjorde att människor träffades från olika delar av Europa. Kyrkan gav också människorna en gemensam syn på vad som var väsentligt i livet.