Möt medeltiden

Tillbaka

Mission och nordiska korståg

Mission och nordiska korståg

Kristendomen kom till Norden under 900-talet och 1000-talet. Den nya läran spreds av präster och munkar från ärkestiftet Hamburg-Bremen och från England . Till de baltiska områdena och Finland kom kristendomen från Danmark och Sverige. När danskarna intog staden Reval (nuvarande Tallinn) i början av 1200-talet kristnades befolkningen i området. För att sprida kristendomen till de inre delarna av Finland genomfördes tre korståg från Sverige. Efter det tredje korståget var Finland en del av Sverige. 1348 inledde svenskarna, under ledning av kung Magnus Eriksson, ett fjärde korståg mot den ryska staden Novgorod. Men den här gången var målet inte att kristna befolkningen utan att få kontroll över handeln i gränstrakterna mellan Finland och Ryssland. Eftersom man inte lyckades särskilt bra med detta genomfördes ytterligare ett korståg 1350. Ledare var då Israel Birgersson, bror till Birgitta Birgersdotter (senare den heliga Birgitta). Trots hans militära kunskaper förlorade svenskarna och Israel Birgersson stupade.