Möt medeltiden

Tillbaka

Handel

Handeln mellan olika städer och regioner i Östersjön var mycket livlig under medeltiden. Under 1000-talet och 1100-talet fick flera handelsplatser stor betydelse. De danska knutsgillena dominerade Östersjöhandeln vid denna tid. Under 1200- och 1300-talen ökade handeln kraftigt och Hansan blev det största handelsföretaget. Sillfisket och segelleder bidrog till den ökande handeln.