Möt medeltiden

Tillbaka

Kommunikationer

Kommunikationer

I städer och slättbygder bodde människor tätt under medeltiden. Ofta sträckte sig dock milsvida skogar mellan de ensligt belägna gårdarna. Skogarna korsades av ridstigar där resenärer tog sig fram. De som fraktade varor lastade på hästar och gick själva bredvid. Det kunde vara farligt att ta sig fram genom skogarna särskilt om man hade värdefull last. Det snabbaste och säkraste sättet att färdas var till sjöss. Skulle man frakta varor i stora mängder var skeppen enda möjligheten, men det nyckfulla vädret och sjörövare var ständigt ett hot. För att göra sjöresorna så säkra som möjligt färdades man oftast nära kusten.