Möt medeltiden

Tillbaka

Knutsgillena

Knutsgillena

Knutsgillena var en sammanslutning av danska köpmän som kontrollerade stora delar av handeln i Östersjöområdet under 1100-talet och hade stor betydelse även under 1200-talet och delar av 1300-talet. De kallades knutsgillen efter sina skyddshelgon, den danske hertigen Knut Lavard och den danske helgonkonungen Knut. Danskarna följde en handelsled, "kung Valdemars segelled", från Danmark längs svenska kusten, över Åland till Finland och Estland. Längs handelsleden hade man flera baser och handelsplatser. En av dessa var Backaborg, nuvarande Gråborg, på mellersta Öland. Borgen med intilliggande kapell, helgat åt S:t Knut, fungerade som ett handelscentrum som Knutsgillet kontrollerade.