Möt medeltiden

Tillbaka

Handelsplatser

Handelsplatser

Handelsplatserna på 1000-talet och 1100-talet låg på platser där människor möttes. Varje region hade en handelsplats där folk träffades för att köpa och sälja varor under vissa tider på året. Exempel på handelscentra med fast bebyggelse är Ribe och Hedeby i Danmark, Köpingsvik och Löddeköpinge i Sverige. De första missionärerna predikade gärna på handelsplatserna. Detta gjorde att kyrkor tidigt byggdes där. Kungen ville ha kontroll över handeln eftersom den gav en hel del inkomster. Han byggde därför borgar vid flera av handelsplatserna. Några av handelsplatserna utvecklades till städer, till exempel Ribe. De flesta försvann dock på 1100- och 1200-talen. Nya städer anlades av kungen på platser som var lätta att försvara och där de djupgående fartygen kunde gå in. Han fick på så sätt bättre kontroll över riket.