Möt medeltiden

Tillbaka

Björn Kanngjutare

Björn Kanngjutare

Vi vet att Björn bodde vid torget i Kalmar år 1400. Antagligen flyttade han dit några år tidigare. Torget var stadens finaste plats så där hade bara de rikaste personerna råd att bo. Björn bör därför ha varit en betydelsefull hantverkare. Han bodde säkert i ett fint stenhus.

Björn var gift med Hillegund Witte. Hillegund kom från en tysk köpmansfamilj. Många av hennes släktingar bodde i Kalmar. Hillegund hjälpte Björn i hans arbete.

Björn gjöt kannor, bägare, skedar och fat i tenn som användes vid fina gästabud. Dessa varor hade bara de rika i staden råd att köpa. Alla kunde dock inhandla knappar och kors av Björn.

År 1407 dog Björn. Hillegund fick överta ansvaret för verkstaden. Hon anställde en pojke som hette Mathias Kristensen för att hjälpa till med arbetet. Samma år kan man läsa i tänkeboken att Hillegund lånade ut pengar till sin granne Henrik, så hon hade säkert gott om pengar.

I sommarlovsprogrammet SALVE gjöt Björn kanngjutare ett kors till Nils, en gåva som han blev mycket glad över.