Möt medeltiden

Tillbaka

Niclis Thoreri

Niclis Thoreri

Niclis Thoreri, eller Nils Thoresson, var skolemäster i Kalmar på 1430-talet? Det betyder att han var lärare i stadens skola. Skolan låg strax intill den stora Nikolaikyrkan och har funnits där sen åtminstone början av 1300-talet. Niclis själv bodde antagligen på Västerportsgatan.

I skolan studerade söner till hantverkare, köpmän, adelsmän och storbönder. Ibland kunde även fattiga pojkar som var mycket begåvade få gå i skolan. I tänkeboken står det om en fattig pojke som fick börja i skolan eftersom prästen i hans socken sa att han var duktig.

Skoleleverna kallades för djäknar. Många djäknar tjänade in pengar till sin skolgång genom att sjunga i kyrkan på begravningar eller bröllop. Den fattige pojken sjöng nog ofta i kyrkan.

Niclis lärde barnen att läsa, skriva och räkna. Man skrev med skrivstift av horn på vaxtavlor eller direkt i sanden. När man skulle skriva riktigt fint använde man gåspennor som man doppade i bläck och skrev på pappersark. De flesta eleverna gick i skolan i två år. Sedan hade de lärt sig grunderna för att kunna sköta en handelsfirma eller ett hantverk. De som skulle bli präster fortsatte att studera vid katedralskolan i Linköping.

En del flickor lärde sig läsa och skriva i stadens nunnekloster.