Möt medeltiden

Tillbaka

Cecilia Krögerska

Cecilia Krögerska

Cecilia levde i Kalmar under första hälften av 1400-talet. Kanske fanns hon i staden redan 1397. Cecilia var gift med Nils Ducus. Tillsammans drev de en krog vid torget. Nils dog tidigt och Cecilia fick överta ansvaret för krogen. Krogen, som bestod av en gatubod framför ett av de förnäma stenhusen, låg vid torgets norra sida. Där serverade Cecilia mat och öl. Cecilia beskrivs i tänkeboken som kraftig och manhaftig ("junker dicta"). Detta var säkert en fördel när hon skulle bära tunga ölstop.

De flesta familjer bryggde själva sitt öl. Ibland kunde de dock vara trevligt att äta och dricka på krogen. Cecilia kunde dessutom servera det lite dyrare tyska ölet till dem som hade råd.

I staden fanns flera kockar och krögerskor. Cecilia kände säkert allihopa.

I sommarlovsprogrammet SALVE kunde man ibland se folk som åt och drack vid ett bord utanför ett av stenhusen.