Möt medeltiden

Tillbaka

Adelsmän

Flera gårdar i Handbörd ägdes av adelsmän. Några adelsmän hade också sina huvudgårdar här.